Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de HVRB het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekkint tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) en wellicht fraude. De VCP kan ook benaderd worden wanneer een lid over een concreet incident een gesprek wil. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is iemand die onafhankelijk en onpartijdig beschikbaar is voor opvang en begeleiding van een slachtoffer (of in voorkomende gevallen van een dader).

De VCP is aanspreekbaar voor álle leden van de HVRB, zoals lifeguards, ouders van jeugdleden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

In onze vereniging hebben we de volgende vertrouwenscontactpersonen:

Ynske Muurling - Ynske.Muurling@hvrb.nl 
Miriam Waindrich - Miriam.Waindrich@hvrb.nl 
Tjarda Verweij - Tjarda.Verweij@hvrb.nl
Fred Stellingwerf - Fred.stellingwerf@hvrb.nl

Downloads