Convenant ondertekend

16 december 2020

Vanmiddag op woensdag 16 december 2020 ondertekenden Rob Zomer, voorzitter van de Haagse Vrijwillige Reddingbrigade (HVRB) en Martin Evers, plv commandant Brandweer Haaglanden het convenant tussen de HVRB en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). In het convenant staat de verhouding beschreven tussen de VRH als verantwoordelijke organisatie voor de fysieke strandveiligheid en de HVRB als adviseur en gemeenschappelijk uitvoerder van de strandveiligheid.

Naast het voorkomen en bestrijden van brand en optreden bij ongevallen anders dan brand is ook de veiligheid voor zwemmers, baders en watersporters langs de Haagse stranden een taak voor de Brandweer Haaglanden. Sinds 1915 is de HVRB, destijds als burgerinitiatief, betrokken bij het bewaken van het strand. De HVRB heeft als belangrijkste doelstelling het voorkomen en bestrijden van de verdrinking en is dankbaar uitvoerder van de opdracht die de gemeente en VRH haar verleent. De HVRB is tevens betrokken als adviseur strandveiligheid.

Het recreatief gebruik van de stranden, in met name Scheveningen, is de laatste jaren fors toegenomen. Daarom maken de VRH en HVRB voor de periode tot en met 2024 nieuwe afspraken over de wijze waarop zij hun samenwerking vormgeven. Met behoud van de kracht van de vrijwillige lifeguards van de HVRB, aangevuld met lifeguards en andere middelen van de VRH, zal op risicogerichte wijze de bewaking van de Haagse stranden worden vormgegeven.

16 december 2020

Veiligheidsregio Haaglanden

Downloads