Overlijdensbericht

03 november 2020

In dit bericht overlijdensberichten van twee oud HVRB leden.

Op 3 oktober 2020 is ons lid van verdienste Aad Blokpoel-Lotsy overleden op 92-jarige leeftijd. Een bijzonder Lid van Verdienste: zelf nooit actief geweest bij de brigade, maar wel vóór de brigade. Als gemeenteraadslid voor de VVD was zij zeer aanspreekbaar op het gebied van openbare orde en veiligheid en ons vrijwilligerswerk in het bijzonder. Nimmer deed het bestuur vergeefs een beroep op haar als zich een complicatie voordeed in het voortbestaan van de brigade, zeker als het ging om de operationele taak op het strand. Het is mede aan haar inzet te danken dat de HVRB als volwaardige partner in openbare orde en veiligheid wordt gezien op het Haagse strand. Zij zorgde mede voor een solide financiële basis onder de operationele taak op het strand en het onder een dak brengen bij de gemeentelijke dienst brandweer in de jaren negentig van de vorige eeuw. Dat was destijds de reden dat het bestuur haar voordroeg als Lid van Verdienste, iets wat zij zeer op prijs stelde. Een mooi mens is niet meer.

Mieke van Gaalen-Bosman is op 28 oktober 2020 op 87-jarige leeftijd overleden. Mieke was dochter van "ome" Jan Bosman, lid sinds 1924 en oud-secretaris van de HVRB. Mieke heeft als post 5 lid aan het strand jarenlang de redactie en productie van “de Tom” gedaan. Dat gebeurde op een typemachine met doordrukvellen en stencilmachines. Onder het motto vele handen maken licht werk werd de Tom gestencild, gevouwen en van adressen voorzien in de woonkamer van Mieke en Ben van Gaalen. Haar man Ben heeft jarenlang vanuit zijn garage in de Weissenbruchstraat de auto's en buitenboordmotoren van de brigade geserviced.

Hun woning (en de nabijgelegen garage) was jarenlang een soort pleisterplaats voor HVRB leden toen er nog geen clubhuis bestond. Met Mieke sterft een stukje geschiedenis van de HVRB.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte in de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Gianni Soekdew
Secretaris
Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade

Downloads