ANBI

Wij hebben een ANBI status. Dit staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instellingen'. Deze status van onze vereniging geeft een belastingvoordeel voor degenen die ons schenkingen doen.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Per 1 januari 2014 is door aangepaste wetgeving iedere ANBI-instelling verplicht gegevens via internet toegankelijk te maken voor de belastingdienst, samenwerkingspartners maar ook voor personen of bedrijven die schenking willen doen aan de reddingsbrigade. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer en Kamer van Koophandelregisratie:

RSIN: 816566434
KVK: 40409158
Oprichting: 28 oktober 1915

Op deze website van de belastingdienst kunt u dit controleren.

 

Gegevens

Kamer van koophandel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag per 28 oktober 1915 onder nummer 40409158.

Fiscaal nummer
816566434.

Opgericht
28 oktober 1915

Adres
Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade
Vlagstraat tegenover nummer 2
Postbus 96835, 2509 JE DEN HAAG

Internet
www.hvrb.nl
www.rbdenhaag.nl
denhaag.reddingsbrigade.nl

E-mail
info@hvrb.nl

Facebook
www.facebook.com/rbdenhaag/info

Twitter
www.twitter.com/RBDenHaag

Instagram
www.instagram.com/rbdenhaag

Gerelateerde Stichtingen
n.v.t.

Doelstelling

De HVRB heeft tot doel de verdrinkingsdood te bestrijden, het verlenen van hulp aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water.

Realiseren van doelstellingen:

  • De HVRB bewaakt het strand langs de haagse kust met Ilse gecerticicerde lifeguards
  • De HVRB geeft zwemopleiding om kinderen te leren zwemmen.
  • De HVRB zwemopleiding om andere te leren redden.
  • De HVRB geeft voorlichting op scholen en evenementen.

Beloningsbeleid

De HVRB werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen geen salaris, maar een vrijwilligers vergoeding.

De vrijwillige vergoeding van € 2,30 per uur geldt voor de lifequards en kinderjuffen tot een maximale vergoeding van € 1500,- per jaar. Alle bedragen hierboven dienen de lifequards zelf aan te geven bij de Belastingdienst.

Naast de vergoeding voor lifequards en kinderjuffen heeft de HVRB te maken met een vergoeding voor instructeurs. Dit zijn instructeurs die de EHBO opleidingen en de strandopleidingen verzorgen .

De EHBO instructeur ontvangt hiervoor een vergoeding van € 20,00 per lesuur en de instructeur strandopleiding ontvangt een vergoeding van € 4,50 per uur

Alle ondersteunende functies worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

 

Downloads