Doelstelling

 

De HVRB heeft tot doel de verdrinkingsdood te bestijden. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:

  • het verlenen van hulp bij ongevallen te water;
  • het beschikbaar stellen of doen stellen van reddingsmiddelen;
  • het opleiden tot het redden van drenkelingen en het houden van cursussen in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • het maken van propaganda teneinde een ieder het zwemmen en de bekwaamheid tot het
    redden van drenkelingen als noodzakelijkheid te doen inzien;
  • het houden van lezingen en tentoonstellingen en het geven van cursussen en demonstaties;
  • het uitreiken van getuigschriften, insignes of onderscheidingen aan hen, die een nadere bij huishoudelijk reglement te omschrijven eisen hebben voldaan;
  • het verkijgen van steun en medewerking van de overheid en het bevorderen van overleg en samenwerking daarmede;
  • al hetgeen verder tot het doel der vereniging bevorderlijk kan zijn.

 

Downloads